2 czerwca 2017

Zapytania ofertowe

Rozeznanie Rynku nr 1RR/9/2019/POWR/REG

Dotyczy: dostarczenia materiałów dydaktycznych (podręcznik i ćwiczenia do nauki języka angielskiego, egzamin TELC na poziomie B2)

Dokumenty do pobrania: Rozeznanie Rynku 1/9/2019/POWR/REG wraz z formularzem i wymaganymi załącznikami

Termin składania ofert: 01.10.2019

Zapytanie ofertowe nr 2/9/2019/POWR/REG

Dotyczy: wyboru kandydata na stanowisko trenera prowadzącego szkolenia z autoprezentacji i prawidłowej emisji głosu

Dokumenty do pobrania: Zapytanie ofertowe 2/9/2019/POWR/REG wraz z formularzem i wymaganymi załącznikami

Termin składania ofert: 12.09.2019 r.

Rozstrzygnięte – wybrano wykonawcę.

Zapytanie ofertowe nr 1/9/2019/POWR/REG

Dotyczy: wyboru kandydata na stanowisko trenera prowadzącego szkolenia z nowoczesnych metod dydaktycznych

Dokumenty do pobrania: Zapytanie ofertowe 1/9/2019/POWR/REG wraz z formularzem i wymaganymi załącznikami

Termin składania ofert: 12.09.2019 r.

Rozstrzygnięte – wybrano wykonawcę.

Zapytanie ofertowe nr 8/8/2019/POWR/REG

Dotyczy: wyboru kandydata na stanowisko lektora prowadzącego szkolenie dla studentów z języka angielskiego przygotowujące do egzaminu TELC na poziomie B2

Treść ogłoszenia została zmieniona

W dniu 04.09.2019r. dokonano korekty Zapytania ofertowego w części dotyczącej Innych wymagań. Usunięto z punktu 2.7 podpunkt 7, który brzmiał:
„7. Łączne zaangażowanie zawodowe oferenta w realizację wszystkich projektów finansowanych z funduszy strukturalnych i FS oraz działań finansowanych z innych źródeł, w tym środków własnych beneficjenta i innych podmiotów, nie może przekroczyć 276 godzin miesięcznie – wykonawca zobowiązany jest do złożenia oświadczenia w tej kwestii.”
Usunięto Załącznik nr 3 do oferty – w związku z czym dnia 04.09.2019 r. dokonano zamiany wszystkich załączników do niniejszego ogłoszenia.

 

 

 

W związku z powyższym Zamawiający wydłuża następujące terminy:
1 – Termin składania ofert:
Oferty wraz z załącznikami należy składać do dnia 15.09.2019r.

2 – Termin rozstrzygnięcia postępowania:
Rozstrzygnięcie postępowania nastąpi w terminie 16.09.2019r.

Dokumenty do pobrania: Zapytanie ofertowe 8/8/2019/POWR/REG wraz z formularzem i wymaganymi załącznikami_wer.2

Termin składania ofert: 16.09.2019 r.

Rozstrzygnięte – wybrano wykonawcę.

Zapytanie ofertowe nr 7/8/2019/POWR/REG

Dotyczy: wyboru kandydata na stanowisko lektora prowadzącego szkolenie dla kadry dydaktycznej z języka angielskiego przygotowujące do egzaminu TELC na poziomie B2

Treść ogłoszenia została zmieniona

W dniu 04.09.2019r. dokonano korekty Zapytania ofertowego w części dotyczącej Innych wymagań. Usunięto z punktu 2.7 podpunkt 7, który brzmiał:
„7. Łączne zaangażowanie zawodowe oferenta w realizację wszystkich projektów finansowanych z funduszy strukturalnych i FS oraz działań finansowanych z innych źródeł, w tym środków własnych beneficjenta i innych podmiotów, nie może przekroczyć 276 godzin miesięcznie – wykonawca zobowiązany jest do złożenia oświadczenia w tej kwestii.”
Usunięto Załącznik nr 3 do oferty – w związku z czym dnia 04.09.2019 r. dokonano zamiany wszystkich załączników do niniejszego ogłoszenia.

 

 

 

W związku z powyższym Zamawiający wydłuża następujące terminy:
1 – Termin składania ofert:
Oferty wraz z załącznikami należy składać do dnia 15.09.2019r.

2 – Termin rozstrzygnięcia postępowania:
Rozstrzygnięcie postępowania nastąpi w terminie 16.09.2019r.

Dokumenty do pobrania: Zapytanie ofertowe 7/8/2019/POWR/REG wraz z formularzem i wymaganymi załącznikami_wer.2

Termin składania ofert: 16.09.2019 r.

Rozstrzygnięte – wybrano wykonawcę.

Zapytanie ofertowe nr 6/8/2019/POWR/REG

Dotyczy: wyboru kandydata na stanowisko trenera prowadzącego szkolenia w zakresie kompetencji komunikacyjnych

Dokumenty do pobrania: Zapytanie ofertowe 6/8/2019/POWR/REG wraz z formularzem i wymaganymi załącznikami

Termin składania ofert: 05.09.2019 r.

Rozstrzygnięte – wybrano wykonawcę.

Zapytanie ofertowe nr 5/8/2019/POWR/REG

Dotyczy: przeprowadzenia wizyt studyjnych u pracodawców  z zakresu usług dietetycznych

Dokumenty do pobrania: Zapytanie ofertowe 5/8/2019/POWR/REG wraz z formularzem i wymaganymi załącznikami

Termin składania ofert: 04.09.2019 r.

Rozstrzygnięte – wybrano wykonawcę.

Zapytanie ofertowe nr 4/8/2019/POWR/REG

Dotyczy: wyboru kandydata na trenera koordynującego zajęcia praktyczne z kosmetologii w ramach Akademickiego Centrum Zdrowia

Dokumenty do pobrania: Zapytanie ofertowe 4/8/2019/POWR/REG wraz z formularzem i wymaganymi załącznikami

Termin składania ofert: 03.09.2019 r.

Rozstrzygnięte – wybrano wykonawcę.

Zapytanie ofertowe nr 3/8/2019/POWR/REG

Dotyczy: wyboru kandydata na trenera koordynującego zajęcia praktyczne z dietetyki w ramach Akademickiego Centrum Zdrowia

Dokumenty do pobrania: Zapytanie ofertowe 3/8/2019/POWR/REG wraz z formularzem i wymaganymi załącznikami

Termin składania ofert: 03.09.2019 r.

Rozstrzygnięte – wybrano wykonawcę.

Zapytanie ofertowe nr 2/8/2019/POWR/REG

Dotyczy: wyboru kandydata na stanowisko trenera prowadzącego szkolenia zawodowe kształcące kompetencje na kierunku dietetyka

Dokumenty do pobrania: Zapytanie ofertowe 2/8/2019/POWR/REG wraz z formularzem i wymaganymi załącznikami

Termin składania ofert: 03.09.2019 r.

Rozstrzygnięte – wybrano wykonawcę.

Zapytanie ofertowe nr 1/8/2019/POWR/REG

Dotyczy: wyboru kandydata na stanowisko wykładowcy prowadzącego zajęcia  w języku angielskim w semestrze 1 na kierunku Kosmetologia – anglojęzyczna ścieżka kształcenia

Dokumenty do pobrania: Zapytanie ofertowe 1/8/2019/POWR/REG wraz z formularzem i wymaganymi załącznikami

Termin składania ofert: 04.09.2019 r.

Rozstrzygnięte – wybrano wykonawcę.