Szkolenia w zakresie kompetencji komunikacyjnych

Szkolenie ma na celu wykształcenie kompetencji komunikacyjnych i interpersonalnych (asertywna komunikacja, rozwiązywanie konfliktów, praca w zespole), będzie miało formę warsztatową.

Program warsztatów:

Warsztat 1: Asertywna komunikacja

 • Co to jest asertywność?
 • Umiejętności asertywne
 • Najważniejszy element asertywności – poczucie wartości
 • Sposoby radzenia sobie z manipulacją i agresją
 • Praca na poziomie postaw – ćwiczenia warsztatowe

Warsztat 2: Rozwiązywanie konfliktów

 • Wprowadzenie w konflikt
 • Rozpoznanie własnych skryptów zachowania w konflikcie
 • Koło konfliktu
 • Postępowanie w różnych sytuacjach konfliktowych
 • Dynamika konfliktu – ujęcie procesowe
 • Techniki rozwiązywania konfliktów na linii pracownik – pracownik
 • Podsumowanie w formie praktycznych ćwiczeń
 • Case studies

Warsztat 3: Praca w zespole

 • Jak planować zadania w zespole?
 • Jak wyznaczać cele w zespole?
 • Jak słuchać ze zrozumieniem ?
 • Jak precyzyjnie przekazywać informacje?
 • Jak chwalić i krytykować innych?
 • Jak wyrażać emocje w sposób, który jest odpowiedni w pracy?
 • Jak odczytywać emocje innych?
 • Jak zachowywać się adekwatnie do sytuacji?

Warsztaty obejmują 24 h (każdy 8 h). Uczestnicy zostaną podzieleni na grupy liczące po 10 osób. 

Czas realizacji: październik – grudzień 2017.

Lokalizacja: siedziba Wyższej Szkoły Zarządzania w Gdańsku ul. Pelplińska 7.