Projekt POWR

Nasza uczelnia realizuje projekt
pt. „Konkurencyjni na rynku pracy – zwiększenie kompetencji studentów kosmetologii Wyższej Szkoły Zdrowia w Gdańsku”
Go to Warsztaty z obsługą urządzeń hi-tech

Warsztaty z obsługą urządzeń hi-tech

Warsztaty to dodatkowe zajęcia realizowane wspólnie z pracodawcami, które mają na celu wykształcenie kompetencji zawodowych w zakresie obsługi specjalistycznej … »

Go to Certyfikowane szkolenia językowe prowadzące do uzyskania kwalifikacji

Certyfikowane szkolenia językowe prowadzące do uzyskania kwalifikacji

Uczestnicy projektu wezmą udział w kursie językowym TELC, którego program obejmuje kompetencje językowe i słownictwo branżowe … »

Go to Szkolenia w zakresie kompetencji komunikacyjnych

Szkolenia w zakresie kompetencji komunikacyjnych

Powyższe szkolenie ma na celu wykształcenie kompetencji komunikacyjnych i interpersonalnych (asertywna komunikacja … »

Go to Szkolenia informatyczne

Szkolenia informatyczne

Szkolenia informatyczne Szkolenie da uczestnikom projektu możliwość wykształcenia kompetencji informatycznych (posługiwanie się funkcjonalnościami programów graficznych … »

Go to Szkolenie w ramach zespołu projektowego „Klient w gabinecie kosmetologicznym”

Szkolenie w ramach zespołu projektowego „Klient w gabinecie kosmetologicznym”

Zespół projektowy „Klient w gabinecie kosmetologicznym” pozwoli na wykształcenie kompetencji komunikacyjnych … »

Go to Szkolenie w ramach zespołu projektowego „Mała firma”

Szkolenie w ramach zespołu projektowego „Mała firma”

Szkolenie ma na celu rozwinięcie przedsiębiorczości – umiejętności zarządzania firmą, tworzenia biznesplanów, prowadzenia marketingu i sprzedaży usług … »

Go to Wizyty studyjne u pracodawców

Wizyty studyjne u pracodawców

Wizyty wykształcą kompetencje zawodowe i przedsiębiorczość. Uczestnicy projektu nabędą know-how w najlepszych salonach kosmetycznych … »

Zainteresowany ? Skontaktuj się z nami...

O projekcie

Projekt skierowany jest do studentów II i III roku kosmetologii Wyższej Szkoły Zdrowia w Gdańsku

Wyższa Szkoła Zdrowia w Gdańsku otrzymała dofinansowanie z Funduszy Europejskich w ramach umowy nr POWR.03.01.00-00-K409/16 na realizację projektu pt. „Konkurencyjni na rynku pracy – zwiększenie kompetencji studentów kosmetologii Wyższej Szkoły Zdrowia w Gdańsku”.

Projekt WSZ w Gdańsku (POWR.03.01.00-00-K409/16) został oceniony pozytywnie i uzyskał 100 pkt.

Projekt pt. „Konkurencyjni na rynku pracy – zwiększenie kompetencji studentów kosmetologii Wyższej Szkoły Zdrowia w Gdańsku” będzie realizowany w okresie od 01.07.2017 r. do 30.06.2020 r. w ramach Osi priorytetowej III Szkolnictwo wyższe dla gospodarki i rozwoju, Działanie 3.1 Kompetencje w szkolnictwie wyższym

czytaj dalej...

POWR

Projekt dofinansowany z Funduszy Europejskich w ramach umowy POWR.03.01.00-00-K409/16

Rekrutacja – zgłoś się już dziś ....